Dathliadau a ‘Charades’ – Celebrations and Charades

Fel bob tro, cawsom amser gwych yn y dosbarth Cymraeg heddiw gyda chacen ffrwythau a Bucks Fizz yn doreithiog. Roeddem yn dathlu priodas Siobhan, merch Chris a Stuart, ac yn hapus iawn i godi gwydraid wrth i ni dostio ffortiwn dda’r cwpl hapus.
Doedd hyn yn golygu na wnaethom ddim gwaith yn y dosbarth! Fe wnaethom barhau i ychwanegu berfau at ein geirfa gynyddol a’u rhoi i weithio yn ein gêm o charades!
Trowyd tudalennau geiriadur ar gyflymder ac roedd yn anhygoel faint ohonom a luniodd ddehongliad gwahanol o’r gweithgaredd yn cael ei actio!

Roedd yn sesiwn dda iawn ac roeddem i gyd yn teimlo’n flin dros y rhai a gollodd allan heddiw.

As always, we had a great time in the Welsh class today with fruit cake and Bucks Fizz in abundance.  We were celebrating the recent marriage of Chris and Stuart’s daughter Siobhan and were very happy to raise a glass as we toasted the happy couple’s good fortune.

This didn’t mean we didn’t get any work done though!  We carried on adding verbs to our ever growing vocabulary and put them into practice in our game of charades!

Dictionary pages were turned at speed and it was amazing how many of us came up with a different interpretation of the activity being acted out!

 

It was a really good session and we all felt sorry for those who missed out today

3 thoughts on “Dathliadau a ‘Charades’ – Celebrations and Charades

 1. Hi Folks this is our welsh class we have a fab teacher Jane.
  We are a great group.
  And I look forward to the class.
  And do enjoy it very much.
  Yma dathlu cwpl ym mhridos daughters ein grwplau.
  Gyda bychod Dydd diolch Jane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.